Tréneri

Radovan Sečkár

Člen od roku x

Michal Bizoň

Člen od roku x

Patrik Fiala

Člen od roku x

Martin Mušitz

Člen od roku x

Katka Horváthová

Člen od roku x