Ponúkame

Tréningovú činnosť pre deti a mládež v plávaní s plutvami s účasťou na súťažiach v SR i v zahraničí

Tréningy pre deti na zlepšovanie plaveckej techniky v plutvovom a klasickom plávaní

Tréningy na zvyšovanie kondičnej a výkonnostnej úrovne plavcov

Tréningy pre dospelých na zdokonalenie techniky a zlepšenie kondície
Náš klub športových potápačov Neptún Bratislava má viac ako 50 ročnú tradíciu. Sme členmi Zväzu potápačov Slovenska, ktorý je národným športovým zväzom zastrešeným svetovou potápačskou organizáciou CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) združujúcou všetky športové a technické aktivity.Našou hlavnou náplňou je športová činnosť, práca s deťmi a mládežou v oblasti plávania s plutvami, rýchlostného a orientačného potápania a výcviku potápania v systéme CMAS. V klube vyrástlo mnoho vynikajúcich športovcov a reprezentantov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú plaveckých pretekov na národnej i medzinárodnej úrovni. Našou snahou je zabezpečiť deťom zmysluplné trávenie voľného času pohybovými aktivitami, ktoré by im prospeli po telesnej a duševnej stránke a odmalička v nich budovali zmysel pre zdravý životný štýl.