Plávanie s plutvami

Plávanie s plutvami je športové odvetvie, ktoré patrí medzi tzv. športové potápanie. Plávaním s plutvami sa rozumie pohyb s monoplutvou alebo dvoma plutvami na vodnej hladine alebo pod vodou s použitím vlastnej svalovej sily športovca bez použitia akéhokoľvek mechanizmu nepoháňaného svalovou silou. Pre disciplíny plávania pod vodou s dýchacím prístrojom je povolené použitie prístroja len so stlačeným vzduchom.

Potápanie bolo, ako každý šport, pôvodne pohybovou hrou, zábavou a malo iba rekreačný charakter. Teraz je športové potápanie predovšetkým pohybovou činnosťou založenou na organizovanom závodení v snahe po najlepšom výkone. V roku 1938 skonštruoval Francúz de Corlieu plutvy. Od tej doby prešlo potápanie zložitou cestou vývoja výstroja a výzbroja. Začiatkom 60 rokov, keď vznikol aj náš klub, sa začali pohrávať s myšlienkou, spojiť potápanie a šport v jedno, čím začali vznikať aj rôzne potápačské disciplíny. Aj napriek veľkému pokroku techniky zostali plutvy od svojho vzniku bez podstatných zmien, čo do veľkosti a tvaru, a sú i dnes používané v potápačských disciplínach vyžadujúcich obratnosť a kondíciu pretekára. Majstrovstvá Európy sa konajú od roku 1967 (Taliansko) každý párny rok. Najviac zmien v konštrukci plutiev zaznamenalo športové potápanie v rychlostných disciplínach, najskôr bazénových a neskôr aj na otvorených akvatóriách. Boli to ruskí športovci, ktorí v roku 1969 predĺžili dĺžku listu plutvy, najskôr kovovými pásmi a gumovou blanou, neskôr skelným laminátom. V roku 1970 sa športovci na ME v Barcelóne po prvýkrát predstavili s monoplutvou. Monoplutva sa vtedy ukázala ako ideálny zdroj hnacej sily nie len v disciplínach plávania s plutvami a rýchlostnom plávaní pod vodou, ale od roku 1975 sa začala uplatňovať aj v orientačnom potápaní. Majstrovstvá sveta sa konajú od roku 1976 (Nemecko) každý nepárny rok. Toto športové odvetvie je tiež zahrnuté medzi športy, ktoré sa uchádzajú o zaradenie medzi olympijské športy, tzn. že je súčasťou Svetových hier (súťaže neolympijských športov), ktoré sa konajú od roku 1988 (Kalifornia, USA). Najbližšie svetové hry sa budú konať v roku 2021 – Birmingham, USA. Plávanie s plutvami je jednoduchý symetrický pohyb, kde plavec v tejto polohe vykonáva delfínový kop oboma nohami súčasne v jednej plutve na obe nohy (monoplutva). Celkovo tento kop vyzerá ako delfínové vlnenie. Pri plávaní s plutvami je potrebne dosiahnuť najmenšie obtekanie tela vodou. Z tohto dôvodu musí byť telo plavca v hydrodynamické polohe s vystretými pažami, natiahnutými napred tak, aby profil tela bol čo najmenší. Hlava je maximálne skrytá medzi pažami, lakte sú vystreté a dlane sú cez seba. Šnorchel je pripevnený spredu na hlave. Je potrebné dbať na to, aby sa pohyby nôh neprenášali na hornú polovicu tela. Plavci v tejto polohe s plutvami dosahujú rýchlosti až 3,5 m/s.

Pri rýchlostnom potápaní používajú plavci fľašu so stlačeným vzduchom. Tá sa drží v rukách a plavec ju tlačí pred sebou.Disciplíny plávania s plutvami

Rozdelenie disciplín


Plávanie na hladine

plávanie s plutvami (PP)

Finswimming Surface (FS)


Plávanie pod hladinou na nádych

Rýchlostné potápanie (RP)

Finswimming Apnea (AP)


Plávanie s plutvami s prístrojom

Rýchlostné potápanie (RP)

Finswimming Immersion (IM)
Plávanie s plutvami

štýlom kraul

Bifins (BF)


Distančné plavánie

s plutvami na volnej

vode na dlhé trate (DPP)


PP | FS

50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m

štafeta 4 x 100 m, štafeta 4 x 200 m


RP | AP

50 m


RP | IM

100 m, 400 m


BF

50 m, 100 m, 200 m, 400 m


DPP

Muži: 8 km | Ženy: 6 km | Juniori: 6 km | Juniorky: 6 km

Štafeta 4 x 3 km

Štafeta 4 x 3 kmROZDELENIE KATEGÓRI„F“

6 ‒ 7 rokov


„E0“

8 ‒ 9 rokov


„E“

10 ‒ 11 rokov


„D“

12 ‒ 13 rokov


„C“

14 ‒15 rokov


„B“

16 ‒ 17 rokov


„A“

18 a viac
Pre dané kategórie platia rôzne obmedzenia:

Kategória F môžu plávať bez šnorchla a max. 50 m.

Kategória E0 pláva len s dvoma plutvami štýl kraul.

Kategória E môže súťažit v monoplutve. ale nie väčšej než rozmer štvorca 50 x

50 cm. Nesúťažia v disciplínach plávania s prístrojom (RP | IM) a na nádych

plávajú maximálne 15 m RP | AP.

Kategoria D pláva na nádych maximálne 25 m RP | AP.

Kategorie C je už bez omedzenia.