Kontakt

Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava, o. z.

Pekná cesta 15,
Bratislava 831 52
Slovensko

Vedenie:
Michal Bizon, Radovan Sečkár, Patrik Fiala

Tréneri:
Katarína Horváthová, Michal Bizon, Patrik Fiala, Martin Mušitz, Radovan Sečkár

Tel +421 904 744 448
kspneptun@gmail.com

www.ksp-neptun.sk

IČO: 31787746
DIČ: 2021664040

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK92 1111 0000 0066 1209 9002 | BIC/SWIFT: UNCRSKBX